X
GO

Goede doelen

De Cuneralezing biedt u een inspirerende voordracht in een gemoedelijke ambiance. Het is een benefietavond georganiseerd door Rotary Rhenen-Veenendaal. Rotary is een wereldwijde serviceorganisatie van vrijwilligers die activiteiten oppakken voor de locale en internationale gemeenschap. We noemen onszelf "people of action". Rotaryclub Rhenen-Veenendaal staat bekend als vitale club die in de voorhoede staat van maatschappelijke verandering onder het motto “Service Above Self”. 

De organisatie van de Cuneralezing is in handen van de vrijwilligers van Rotary wat de kosten laag houdt. Sponsors dekken de kosten. De opbrengsten van het concert komen ten bate van het Goede Doelen Fonds van Rotary Rhenen-Veenendaal. Hieruit worden tal van activiteiten en acties gesteund ten behoeve van de samenleving. Voor de Cuneralezing 2019 zijn twee belangrijke hoofddoelen aangewezen:

Scoren in de wijk

De stichting Scoren in de wijk Veenendaal is ontstaan uit de behoefte om de sociale cohesie in een aantal Veenendaalse wijken te bevorderen en negatieve maatschappelijke effecten naar de toekomst, zoals vandalisme en (kleine) criminaliteit, welke leiden tot onveiligheidsgevoelens bij de buurt- en wijkbewoners vroegtijdig te voorkomen. Scoren in de wijk doet dit door middel van wekelijkse sport- en sociale activiteiten voor kinderen van 8 – 12 jaar, waarmee op speelse wijze vroegtijdig geleerd en ervaren wordt dat verantwoordelijkheid dragen voor de eigen leefomgeving belangrijk is. En dat een positieve omgang met alle bewoners de wijk tot ‘de leukste wijk van Nederland’ kan maken. Ruim 150 kinderen nemen hier aan deel en met voldoende middelen zal dit verder worden uitgebreid.

sociaalfonds 'Stichting Community Rotary Rhenen-Veenendaal'

Dit fonds verstekt financiële middelen aan verschillende projecten, zoals:

Lokaal:

  • Uitjes en sportactiviteiten voor cliënten van Zideris
  • Dienstverlening aan Onky Donky
  • Onderhoud beukenbos met trimbaan
  • Verschillende ondersteunende bijdragen aan ideële organisaties en particulieren

Internationaal:

  • Green Rangers project in Lovina, Bali, een innovatief project om kinderen én hun ouders beter om te laten gaan met het milieu
  • Realisatie en beheer waterputten in Bertoua, Kameroen
  • Shelterboxen voor hulp bij grote rampen
  • Programma ‘Help polio de wereld uit’ 

 

Contact

De Cuneralezing is een initiatief van Rotary Rhenen-Veenendaal.

Adres van de Cuneralezing:

IW4, Transformatorstraat 1, Veenendaal 

Uw betaling voor kaarten doet u naar: 

Stichting Community Van De Rotary-Club Rhenen-Veenendaal

Rabobank: NL 98 RABO 0316992836

KvK-nummer 41178715

De Stichting Community Van De Rotary-Club Rhenen-Veenendaal heeft een ANBI status.

RSIN: 816754858

 

FLYER

Download hier onze digitale flyer voor verdere verspreiding.

Privacy en Databeleid

Rotary Rhenen-Veenendaal respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Rotary Rhenen-Veenendaal leeft de geldende wettelijke regelgeving AVG na. In het publieke deel verzamelen en verwerken we geen persoonsgegevens. 

De gegevens voor deelname aan de cuneralezing worden uitsluitend voor dat doel gebruikt.

Als u in contact met ons wilt treden kunt u ons via mailadressen op de contactpagina bereiken.

Locatie

De Cuneralezing vindt plaats bij IW4, Transformatorstraat 1, Veenendaal.